Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 06 2017

elluize
7830 9733 390
Reposted fromkatsiu katsiu viapoppyseed poppyseed
elluize
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys viaJulaHeart JulaHeart

March 23 2017

elluize
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablurred-dreams blurred-dreams
elluize
Ja po tych wszystkich latach to naprawdę chcę już zacząć inaczej żyć, mieć kogoś, kto może nie tyle byłby oparciem dla mnie, ale kto by mnie potrzebował i dla kogo mógłbym żyć, bo takie życie bez sensu jest straszne, nawet jeśli człowiek na co dzień robi coś, co go wciąga.
— Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny

March 01 2017

elluize

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala viablurred-dreams blurred-dreams
elluize
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C "BRUD"
Reposted fromnezavisan nezavisan viablurred-dreams blurred-dreams

July 06 2015

elluize
9511 ec17 390
Reposted fromxawery xawery

July 02 2015

elluize
4204 b321 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine

June 28 2015

elluize
Reposted fromsleepycat sleepycat viaNoemiJustine NoemiJustine
elluize
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko

June 19 2015

elluize
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
elluize
elluize
3944 5151 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 15 2015

elluize
9861 716d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0832 d079 390

sam2119931:

Short Bob Hair.

Reposted fromPitch Pitch viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 30 2015

elluize
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaNoemiJustine NoemiJustine

May 20 2015

elluize
3203 a3b9 390
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl