Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

elluize
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialajla lajla

July 24 2017

elluize
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viaJulaHeart JulaHeart

June 02 2017

elluize
2031 be07 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 14 2017

elluize

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viablurred-dreams blurred-dreams

May 12 2017

6331 5778 390
Reposted fromdeviate deviate viaantonieff antonieff

May 08 2017

elluize

April 24 2017

elluize
Najgorzej jest jak człowiek siedzi sam w nocy i się zastanawia. Nawet jeśli przez większość czasu jest dobrze, to wieczorem zawsze ma wrażenie, że coś jest nie tak.
Reposted fromlabellavita labellavita viaNoemiJustine NoemiJustine
elluize
Jeżeli nie wyrwiesz się ze środowiska, w którym się wychowałeś, nie zrozumiesz jak wielki jest świat.
— Angelina Jolie
Reposted frombeatkazz beatkazz viaNoemiJustine NoemiJustine
elluize
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 viaJulaHeart JulaHeart

April 19 2017

elluize
elluize
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaNoemiJustine NoemiJustine
1921 0247 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaNoemiJustine NoemiJustine

April 15 2017

elluize
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viapoppyseed poppyseed
elluize
4521 c334 390
Reposted frompiehus piehus viaNoemiJustine NoemiJustine

April 09 2017

elluize
8676 2eb8 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viaNoemiJustine NoemiJustine

April 06 2017

elluize
Teraz mnie posłuchaj. Zasługujesz na mężczyznę, który zakocha się w twoim umyśle, chcącego rozebrać twoje sumienie i kochać się z każdą twoją myślą. Zasługujesz na mężczyznę, który chce obserwować, jak obniżasz każdy mur, który zbudowałaś. Zasługujesz na mężczyznę, który będzie mocno się dla ciebie starał, dopóki nie wpuścisz go do swojego serca.
— Kathryn Perez, Therapy
Reposted frommefir mefir viaszalony-virus szalony-virus
elluize
5367 ac60 390
elluize
Ja chcę niewiele - Ciebie i zieleń. I żeby sercu było bezpiecznie.
— Władysław Broniewski
Reposted fromtaSowa taSowa viablurred-dreams blurred-dreams
elluize
Kiedy człowiekowi jest źle - Skarży się. Kiedy jest naprawdę źle - Milczy. Ale kiedy jest naprawdę bardzo źle - Śmieje się. Po prostu siada z założonymi rękami i śmieje się z tej całej, żałosnej sytuacji.
elluize
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl