Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

elluize
9511 ec17 390
Reposted fromxawery xawery

July 02 2015

elluize
4204 b321 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaNoemiJustine NoemiJustine

June 28 2015

elluize
Reposted fromsleepycat sleepycat viaNoemiJustine NoemiJustine
elluize
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viaNoemiJustine NoemiJustine

June 19 2015

elluize
8122 8652 390
Danuta Wawiłow
Reposted fromnimfomanka nimfomanka
elluize
elluize
3944 5151 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 15 2015

4333 9c54 390
Reposted frommakswilczur makswilczur viaNoemiJustine NoemiJustine
elluize
9861 716d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0832 d079 390

sam2119931:

Short Bob Hair.

Reposted fromPitch Pitch viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

May 30 2015

elluize
Chcę wiedzieć o Tobie to, czego nie chcesz mówić.
Reposted frompierdolony pierdolony viaNoemiJustine NoemiJustine

May 20 2015

elluize
3203 a3b9 390
Reposted fromgabrielaphoto gabrielaphoto
elluize
6756 3f87 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
2571 8eed 390
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viaduuuli duuuli
elluize

May 05 2015

elluize
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, toś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
elluize
4538 3ff3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2015

elluize
5129 c56d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl